• Επιστημονικό Όνομα: Procambarus clarkii
  • Οικογένεια:
  • Θερμοκρασία: 23 – 25°C
  • PH / KH
  • Μέγιστο μέγεθος:
  • Δίαιτα:
  • Συμπεριφορά: