• Επιστημονικό Όνομα: Carassius auratus
  • Οικογένεια: Cyprinidae
  • Θερμοκρασία: 18 – 23°C
  • PH / ΚΗ 6.5 – 7.5 / 4-20
  • Μέγιστο μέγεθος: 20 εκ.
  • Δίαιτα: Παμφάγο
  • Συμπεριφορά: Ήρεμο