• Επιστημονικό Όνομα: Haplochromis brownae
  • Οικογένεια: Cichlidae
  • Θερμοκρασία: 23 – 27°C
  • PH:
  • Μέγιστο μέγεθος:
  • Δίαιτα: Παμφάγα
  • Συμπεριφορά: Άγριο