• Επιστημονικό Όνομα: Pterophyllum scalare
  • Οικογένεια: Cichlidae
  • Θερμοκρασία:
  • PH / KH
  • Μέγιστο μέγεθος:
  • Δίαιτα:
  • Συμπεριφορά: