• Επιστημονικό Όνομα: Labidochromis caeruleus
  • Οικογένεια: Cichlidae
  • Θερμοκρασία: 23 – 27°C
  • PH / KH 7.8 –  8.3 / 10 – 15
  • Μέγιστο μέγεθος: 10 – 12 εκ
  • Δίαιτα: Παμφάγο
  • Συμπεριφορά: Ημιάγριο