• Επιστημονικό Όνομα: Nimbochromis venustus
  • Οικογένεια: Cichlidae
  • Θερμοκρασία: 23 – 27°C
  • PH: 7.8 – 8.3
  • Μέγιστο μέγεθος: 12-15 εκ.
  • Δίαιτα: Παμφάγο
  • Συμπεριφορά: Άγριο