Διαθέτουμε τα αυθεντικά ψάρια ιχθυοθεραπείας Garra rufa. Μεγάλο στοκ από καραντίνα.