Παραλαβή GARRA RUFA : 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

 

Διαθέσιμο στοκ 10000 ψάρια 3,5 εκ.