Παραλαβή νέων ειδών: 26 Φεβρουαρίου 2010

Common Name Μέγεθος
Brilliant Turquoise 6,5 εκ
Solid Turquoise 6,5 εκ
Pigeon blood 6,5 εκ
Alenquer 6,5 εκ
Blue Diamond I 6,5 εκ
Snake Skin red 6,5 εκ
Solid x Snake 6,5 εκ
Red Turquoise 6,5 εκ, 8εκ
Pigeon blood red 6,5 εκ, 8εκ
Téfé 6,5 εκ, 8εκ
Santarem 6,5 εκ, 8εκ
Kobalt 6,5 εκ, 8εκ
Blud Diamond II 6,5 εκ, 8εκ
Snake Skin blue 6,5 εκ, 8εκ
Marlboro red 6,5 εκ, 8εκ, 12εκ
Red Scribbelt 6,5 εκ, 15εκ
Pigeon blood silver 8εκ, 15εκ
solid fire red 8εκ, 15εκ