Παραλαβή τροπικών ψαριών γλυκού νερού: 19 Ιανουαρίου 2010

ΨΑΡΙΑ ΓΥΚΟΥ ΝΕΡΟΥ

Common name Scientific name Μέγεθος
LONG FIN FIGHTING FISH BETTA SPLENDENS L
NIMBOCHROMIS VENUSTUS- VENUSTUS CICHLID ML
GEOPHAGUS SURINAMENSIS SURINAME EARTH EATER CICHLID 6.5CM
HORSE FACE/ COMPRESSICEPS DIMIDOCHROMIS COMPRESSICEPS M
TIGER OSCAR – SEASONAL ASTRONOTUS OCELLATUS 4.0CM
ALBINO TIGER OSCAR – SAESONAL ASTRONOTUS OCELLATUS 4.0CM
PANGASIUS PANGASIUS SUTCHI 5.0CM
SUCKING CATS HYPOSTOMUS PLECOSTOMUS 4.0CM
OTOCINCLUS OTOCINCLUS FLEXILIS
RED FANTAIL GOLDFISH CARASSIUS AURATUS 5.0CM
BLACK MOOR FANTAIL GOLDFISH CARASSIUS AURATUS 4.0CM
CALICO FANTAIL GOLDFISH CARASSIUS AURATUS 5.0CM
RED CAP ORANDA CARASSIUS AURATUS 5.0CM
BLOOD RED DWARF GOURAMI (MALE) COLISA LALIA M
PINK KISSING GOURAMI HELOSTOMA TEMMINCKI M
MALE GUPPY LEBISTES RETICULATA M
FEMALE GUPPY LEBISTES RETICULATA M
SNAKESKIN TUXEDO GUPPY (MALE) LEBISTES RETICULATA ML
MARBLE MOLLY POECILIA SPHENOPS M
RED LEOPARD MOLLY POECILIA LATIPINNA M
BALLOON MOLLY LYRETAIL POECILIA LATIPINNA L
GREEN COPPER SAILFIN MOLLY (PAIR) POECILIA LATIPINNA SM
BLUE PLATY XIPHOPHORUS MACULATUS ML
NEON RED MOON PLATY XIPHOPHORUS MACULATUS M
RED EYE TETRA MOENKHAUSIA SANCTAEFILOMENAE L
RED LOBSTER PROCAMBARUS CLARKI
RED CLAW BLUE LOBSTER CHERAX QUADRICARINATUS
ELEPHANT NOSE GNATHONEMUS PETERSII 7.5CM