Παραλαβή ψαριών γλυκού νερού και φυτών : 20 Μαρτίου, 2010

ΨΑΡΙΑ ΓΥΚΟΥ ΝΕΡΟΥ

Common Name Scientific name Μέγεθος
Assorted angel Pterophyllum scalare – SM
Black angel Pterophyllum scalare – SM
Marbled angel Pterophyllum scalare – M
Angel koi Pterophyllum scalare – M
Siamese male fighter Betta splendens L
Siamese female fighter Betta splendens female ML
Green catfish Corydoras brochis M
Pepper catfish Corydoras paleatus ML
Cory panda Corydoras panda ML
Silver black pangasius Pangasius sutchi 6.5cm
Ram cichlid gold Apistogramma ramirezi L
Kribensis cichlid – PAIRS Pelvicachromis pulcher M
Tiger barb painted mix color Capoeta tetrazona M
Assorted fantail goldfish Carassius auratus XL
Bubble eye red goldfish Carassius auratus 5-6cm
Pearl-scale goldfish Carassius auratus 5-6cm
Red fantail goldfish Carassius auratus M
Red cap goldfish Carassius auratus M
Telescopie eye calico goldfish Carassius auratus 5-6cm
Red & black oranda goldfish Carassius auratus 8-9cm
Assorted ryukin goldfish Carassius auratus 6.5cm
Red coral(peacock)dwf Colisa lalia L
Blue gourami (trichopterus) Trichogaster trochopterus M
Pearl gourami (leeri) Trichogaster leeri ML
Paradise fish (opercularis) Marcropodus opercularis M
Assorted guppy Male Poecilia reticulata ML
Assorted guppy Female Poecilia reticulata ML
Red tail botia (modesta) Botia modesta M
Neon red molly Poecilia sphenops M
Tiger oscar Astronotus ocellatus tiger 5cm
Tiger oscar Astronotus ocellatus tiger 7.5cm
Albino tiger oscar Astronotus ocellatus 5cm
Assorted platy HF Xiphophorus maculatus L
Calico blue platy Xiphophorus maculatus M
Tuxedo assorted platy Xiphophorus maculatus M
Marigold var platys – HF Xiphophorus variatus M
Red rainbow – PAIRS Glossolepis incisus ML
Harlequin rasbora Rasbora heteromorpha XL
Silver scats Scatophagus argus ML
Assorted sword Xiphophorus helleri ML
Lemon sword Xiphophorus helleri ML
Algae eater Gyrinocheilus aymonieri M
Clown sucker Hypostomus 5cm
Hi fin red plecs Pterygolichthys 7.5cm
Serpae tetra red neon Hyphessobrycon serpae ML
Emperor tetra Nematobrycon palmeri M
Cardinal tetra Paracheirodon axelrodi M
Neon tetra Paracheirodon innesi ML
Bloodfin glass tetra Prionobrama filigera ML
Tetra rummy nose Hemigrammus ML
Archer fish Toxotes jaculator ML
Malayan halfbeak Dermogenys pusillus L
Silver dollar Myleus rubripinnis M
Apple snail – gold Ampullaria cuprina M
Zebra snail Ampullaria cuprina M
Clown knife fish Notopterus chitala/var 7.5cm
Finger angel (sebae) Monodactylus sebae SM
Clown loach (Seasonal) Botia macracantha 5cm
Red Severum Cichlasoma severum 7-8cm
Danio red zebra Brachydanio rerio M
Elephant nose (seasonal) Gnathonemus petersil 4″

ΦΥΤΑ ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ

Common Name
Alternanthera cardinalis (Potted plant)
Anubias barteri (Potted plant)
Bacopa variegated (Potted plant)
Cabomba pulcherrima (Red) (Potted plant)
Ceratopteris thalictroides (Potted plant)
Echinodorus rubra (Potted plant)
Echinodorus martii (Yellow (Potted plant)
Elodea densa (Potted plant)
Java fern (Potted plant)
Limnophila indica (Potted plant)
Microsorium pterpus (Potted plant)
Nymphaea tiger lotus (Potted plant)
Blyxa japonica (Potted plant)
Anubias nana (Potted plant)
Cabomba aquatica (Bunched plant)
Riccia fluitans on wood (Plant on driftwood)
Anubias nana on wood (Plant on driftwood)
Anubias barteri on wood (Plant on driftwood)
Microsorium species on wood (Plant on driftwood)
Microsorium “widenlov” on wood (Plant on driftwood)