Παραλαβή νέων θαλασσινών ειδών: 25 Αυγούστου 2010

 

Ψαρια Θαλασσινά / Κοράλλια / Ζωντανός Βράχος

Common Name Scientific name Μέγεθος
Blue-Green Chromis Chromis Viridis
Black-Tailed Humbug Dascyllus Melanurus
Clown Demoiselle Amphiprion Ocellaris
Maroon Clown Premnas Biaculeatus
Bicolor Angel Centropyge Bicolor
Cleaner Wrasse Labroides Dimidatus
Mandarin Fish Pterosynchiropus Splendidus M/L
Pink Squirrelfish Adioryx Spec
Acanthurus Leucosternon M/L
Blue Tang Paracanthurus Hepatus M/L
Panther Grouper Cromileptis Altivelis
Cardinal Fish Pterapogon Kauderni
Mushrooms Hairy Discosoma Florida S
Mushrooms HairyGreen Discosoma Florida S
Green Spotted Mushroom Rhodactis Spec
Green Pimple Mushrooms Ricordia Yuma M
Giant Cup Mushrooms/Leaf Rhodactis L
Colored Ringed Mushrooms Discosoma Sp M
Blue Leg Hermit Calcinus Elegans
Ζωντανός βράχος