Επιστημονικό Όνομα: Cherax quadricarinatus
Οικογένεια:
Θερμοκρασία: 23 – 25°C
PH / KH
Μέγιστο μέγεθος:
Δίαιτα:
Συμπεριφορά: