Επιστημονικό Όνομα: Pterophyllum scalare
Οικογένεια: Cichlidae
Θερμοκρασία:
PH / KH
Μέγιστο μέγεθος:
Δίαιτα:
Συμπεριφορά: