Επιστημονικό Όνομα: Hyphessobrycon herbetaxelrodi
Οικογένεια:
Θερμοκρασία:
PH / KH
Μέγιστο μέγεθος:
Δίαιτα:
Συμπεριφορά: