Επιστημονικό Όνομα: Pangasius Sutsi
Οικογένεια:
Θερμοκρασία:
PH / KH
Μέγιστο μέγεθος:
Δίαιτα:
Συμπεριφορά: