Επιστημονικό Όνομα: Thoricythys meeki
Οικογένεια: Cichlidae
Θερμοκρασία:
PH / KH
Μέγιστο μέγεθος:
Δίαιτα:
Συμπεριφορά: