Επιστημονικό Όνομα: Carassius auratus
Οικογένεια: Cyprinidae
Θερμοκρασία: 18 – 23°C
PH / ΚΗ 6.5 – 7.5 / 4-20
Μέγιστο μέγεθος: 20 εκ.
Δίαιτα: Παμφάγο
Συμπεριφορά: Ήρεμο