Επιστημονικό Όνομα: Carassius auratus
Οικογένεια: Cyprinidae
Θερμοκρασία: 3 – 32°C
PH / ΚΗ 6.8 – 7.2 / 2-12
Μέγιστο μέγεθος: >30 εκ.
Δίαιτα: Παμφάγο
Συμπεριφορά: Ήρεμο