Φυτά Γλυκού νερού

Cryptocoryne lucens

Cryptocoryne lucens […]

Microsorum pteropus

Microsorum pteropus […]

Echinodorus radican

Echinodorus radican […]

Anubia nana

Anubia nana […]